Taksering av smykker

Bugge & Authen Juvelérverksted utfører verdivurdering og forsikrings takst av smykker ved ønske. Prisen avhenger av antall smykker som skal takseres, ved fler enn ti gjenstander kommer en rabatt. Prisliste finner du nederst på siden.

Om taksering

Taksering innebærer å sette verdi på en gjenstand. Innenfor gullsmedfaget er denne verdien avhenging av hvilken type takst som blir skrevet. Det er ofte svingninger i prisene på gull, diamanter og edle stener, derfor kan prisen som blir gitt endre seg raskt. Vi har tre former for takst, forsikringstakst, salgstakst og takst ved tap og skade. Det skal fremkomme tydelig fra takstbrevet hvilken type takst som er gitt, men det er også viktig at du som kunde gjør seg kjent med forskjellene på de forskjellige takseringene.

Takst for assuranse

Forsikringstakst anslår gjenstandens verdi utifra hva det ville kostet å gjennskaffe tilsvarende vare. Taksten skal sikre deg tilstrekkelig erstatning for å kunne produsere eller kjøpe en tilsvarende vare. Dette vil i praksis bety at takstsummen i de fleste tilfeller er langt høyere enn det varen kan selges for siden den ikke tar i beregning at gjenstanden er brukt. Ved enkelte tilfeller kan taksten være lavere enn varens verdi, da taksten ikke tar hensyn til antikvarisk eller samleverdi.

Takst ved tap og skade

Denne taksten gjøres ved innbrudd brann og annen skade. Felles for disse er at gjenstandene er utilgjengelige eller ødelagt. Taksten må settes ut ifra bilder, vitner og samtaler med eierne. Dette er en vanskelig og tidkrevende prosess og taksten som blir satt brukes av forsikringsselskapene når de beregner sin erstatningssum. For denne type takst brukes spesialiserte takstmenn som har avtale med gullsmedforretninger som ønsker å ta i mot denne type oppdrag.

Takst for salg

Salgstakst er relativt uvanlig og det er få takstmenn som tar på seg disse oppdragene. Salgstaksten setter en verdi utifra hva gjensanden vil være verdt på bruktmarkedet. Her er det vanskelig å sette en korrekt pris. Det er mange faktorer å ta hensyn til, design, merke, kvalitet på arbeidet, antikvariskverdi, samleverdi mm. Salgsted vil også ofte innvirke på salgsprisen.

All takst skal leveres med godkjent stempel og årsmerke for å være gyldig.

Prisliste