Gravering

Vi tilbyr datastyrt gravering, for eksempel gravering av logoer, og kan ta imot bildefiler til gravering. Maskinen er også i stand til å skravere. Det gir et fint resultat på stålprodukter.

Om gravering

Det finnes forskjellig typer gravering, de to mest benyttede er maskingravering og håndgravering. Maskingravering gjøres ved hjelp av en analog eller digital maskin. Det brukes en liten diamantspiss til å risse inn motivet i metallet. Hovedvekten av arbeidet ligger i å sette opp og klargjøre makinen. Maskingravering er derfor hensiktsmessig hvis man ønsker mye tekst eller å bruke bildefil. Minuset med maskingravering er at gjenstanden må kunne settes inn i maskinen og graveringen blir ikke like dyp som ved håndgravering.

Håndgravering gjøres ved hjelp av skjæreverktøy i stål, disse brukes for hånd av en gravør. Håndgravør er et eget fag og det krever lang utdannelse og erfaring for å kunne jobbe som håndgravør. Fordelene ved håndgravering er at man skjærer vekk deler av metallet slik at man får en dypere gravering. Ulempen er at det er tidkrevende og det er få som praktiserer faget.

Send oss forespørsel